Besøg på fabrikken juni 2001 - svineheld at vi kom ind.